Nieuwe inschrijving – Dag van de Rechtsstaat – 18 april 2023 – 20 uur

  Dag van de Rechtsstaat - 18 april 2023

  Stadsschouwburg Mechelen
  Keizerstraat 3 2800 Mechelen
  De stadsschouwburg is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer. Er bevindt zich een ondergrondse parking onder de Veemarkt.

  Ik wens mij hierbij in te schrijven voor de Dag van de Rechtsstaat op 18 april 2023 en betaal 35 euro op bankrekeningnummer IBAN BE 05 3631 2741 3075 van vzw 400 met vermelding van "DVRS - 18 april, uw naam en functie".

  De OVB kent hiervoor twee punten toe.

  Het IGO verleent tussenkomst voor magistraten en medewerkers van justitie.

  Ik heb recht op tussenkomst van het IGO : NEENJA
  Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
  Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

  De Raad van State neemt de inschrijvingskosten van hun magistraten voor haar rekening.
  Ik heb recht op de tussenkomst van de Raad van State : NEENJA

  vzw 400
  Bart Willocx, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, voorzitter
  Ludo Kools, gewezen stafhouder, ondervoorzitter
  Paul Lenaerts, ere-procureur des Konings, secretaris
  De vzw 400 heeft haar maatschappelijke zetel in het gerechtshof van Mechelen

  In samenwerking met :

  Partners:

  STUDIEKRING
  NOTARIAAT
  MECHELEN

  Met steun van :