vzw 400

De vzw 400 werd opgericht door de justitiƫle actoren te Mechelen, in het bijzonder door leden van de rechtbanken te Mechelen, het Openbaar Ministerie, de balie en het notariaat. De aanleiding voor de oprichting was de vierhonderdste verjaardag van de plechtige zitting waarmee de Grote Raad eertijds haar intrek nam in het voormalige paleis van Margaretha van Oostenrijk, waar sedertdien gedurende 400 jaar onafgebroken een rechtbank heeft gezeteld, wat een uniek gegeven is.

De vzw 400 was samen met de Stad Mechelen de initiatiefnemer voor het stadsfestival Op.recht.mechelen rond recht en rechtvaardigheid dat plaatsvond in 2016-2018. Ze schreven in het kader van dit festival het Groenboek met 15 voorstellen voor een betere justitie.

Secretaris en penningmeester van de vzw is Paul Lenaerts, ondervoorzitter oud-stafhouder Ludo Kools en voorzitter Bart Willocx, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

De vzw 400 heeft haar maatschappelijke zetel in het gerechtshof van Mechelen.
KBO numer: 534.752.585
Bankrekening: BE05-3631-2741-3075 -Bic-code: BBRU BE BB