Inschrijvingen 2024

Op vrijdag 15 maart 2024 ’s namiddags vindt de Vijfde Dag van de Rechtsstaat plaats.

Het congres is toegankelijk voor iedereen, maar richt zich in het bijzonder tot de juristen.

Prof. dr. Koen Lenaerts, President van het Hof van Justitie van de Europese Unie, en
prof. dr. Paul Lemmens, voormalig Belgisch rechter in het Europees Hof voor de Rechten
van de Mens, hebben hun medewerking toegezegd.

Europees procureur Laura Kövesi, die jacht maakt op corruptie en fraude, licht haar visie op de rechtsstaat Europa toe.

De Poolse advocaat, mr. Magdalena Witkowska, lid van The Human Rights Committee
van The Council of Bars and Law Societies of Europe ( CCBE ) vertolkt de zienswijze van de
advocatuur.

De slottoespraak wordt gehouden door prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, voormalig
hoogleraar van de Tilburg University en de Universiteit van Amsterdam. Hij was ook lid
en afdelingsvoorzitter van de Raad van State. Hij was twee maal minister, o.m. van justitie.
Hij zetelde in de Eerste en Tweede Kamer. Recent verscheen van hem “Waakzaam burgerschap. Vertrouwen in democratie en rechtsstaat herwinnen“.

De Vijfde Dag wordt gehouden in de Lamotsite te Mechelen.


De vzw 400 besteedt op dinsdag 26 maart 2024 in een avondvullend programma aandacht aan Europa en het klimaat, Europa en de migratie, en de rechtsstaat Europa.

Deze thema’s worden door eminente gasten toegelicht.

Weerman Bram Verbruggen, mr. Isabelle Larmuseau, advocaat omgevingsrecht, en Paul Scheffer, publicist, hebben reeds hun medewerking toegezegd.

Chef-kok Seppe Nobels kookt met migranten de sterren van de hemel. Zij delen met ons
hun ervaringen.

Ook Geert Hoste ( ! ), die zich na zijn publieke leven inzet voor de mensenrechten en initiatiefnemer was voor de oprichting van een Nationaal Mensenrechteninstituut in België, tekent present.

Deze avond gaat door in de stadsschouwburg te Mechelen en staat open voor alle geïnteresseerden.