Terugblik 7 mei 2019

Op 7 mei 2019 organiseerde de vzw 400 voor de tweede maal de Dag van de Rechtsstaat in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot te Mechelen.

Na de inleiding door Guido Wevers opende Bart Willocx, Voorzitter van de vzw 400,  de avond.

Bart Somers, de burgemeester van Mechelen, legde uit waarom voor Mechelen de Rechtsstaat zo belangrijk is.

Prof. Patricia Popelier (hoogleraar grondwettelijk recht aan de universiteit Antwerpen)  stelde dat de rechtsstaat en de democratie elkaar in evenwicht houden. Haar voordracht “Rechters en politiek in de democratische rechtsstaat: over georganiseerd vertrouwen, en georganiseerd wantrouwen” kan u hier lezen.

Dr. Rupert Wolff (voorzitter van het Präsidium der Osterreichischen Rechsanwälte Kammer) was bezorgd over de toestand in zijn land en de weerslag hiervan op de toekomst in Europa.
Hij verwoordde deze boodschap in een videoboodschap.

Prof. em. Mark Elchardus (emeritus professor sociologie aan de VUB) en Hugo Lamon  (advocaat Balie Limburg en bestuurder OVB) gingen met elkaar in debat over het thema  “Zijn mensenrechten en  de rechtsstaat grenzeloos?“.
Het debat werd gemodereerd door Dirk Leestmans (VRT, de Juristenkrant).

Na het debat introduceerde Guido Wevers Prof. Geert Corstens. Zijn toespraak onder de titel “de staat van de rechtsstaat” kan u hier terug vinden.

Marianne Keita volgde de hele dag en verzorgde de uitleiding met haar frisse indrukken en haar visie op het thema.

Gewezen Stafhouder Ludo Kools sloot namens de vzw 400 de avond af.

De avond werd opgefleurd door muziek van  V. Reeskens,  M. Cornille,   F. Fierens, T. Verleye, N Goovaerts en  F. Sannen.
Advocaten zonder Grenzen stelde de fototentoonstelling “Voorlopige hechtenis: levensverhalen uit Congo” ter beschikking van de organisatie.

Een organisatie van VZW400

IN SAMENWERKING MET

PARTNERS


MET STEUN


Wenst u ook te ondersteunen? Neem dan contact op met bie@b-net.be