Groenboek

Groenboek : 15 voorstellen voor een betere Justitie


Op 23 mei 2017 overhandigde Guido Wevers, de intendant van het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN., samen met Bart Willocx, voorzitter van de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, aan minister van Justitie Koen Geens het ‘Groenboek: 15 voorstellen voor een betere Justitie’.

(citaat uit de toespraak van Bart Willocx, ter gelegenheid van de officiële overhandiging:)

‘We leggen vandaag met grote overtuiging een groenboek met 15 voorstellen voor een betere justitie voor. Het zijn niet de eerste verbetervoorstellen voor justitie, en sommige hebt u mogelijk al in één of andere vorm gehoord. Wat echter zonder meer uniek is, is het feit dat deze voorstellen zijn voortgekomen uit een zeer uitgebreide dialoog, via de rondetafelgesprekken en de congressen, tussen enerzijds honderden gebruikers van justitie en anderzijds de professionele beoefenaars ervan. Deze plannen komen niet uit de hoed van enkele professoren of magistraten, maar zijn wat uit de samenleving naar voor komt wanneer je die bevraagt over justitie en dit linkt aan wat experten denken. Even uitzonderlijk is dat deze voorstellen het resultaat zijn van een quasi-consensus van de verschillende actoren van justitie in Mechelen, over de belangen van hun respectieve beroepsgroepen heen. Deze beide elementen geven aan dit groenboek een grote legitimiteit en relevantie. De voorstellen zijn bovendien realistisch en op korte termijn haalbaar zonder grote bijkomende middelen.’
Het unieke van deze voorstellen ligt zoals vermeld vooral in de brede participatie die er aan is vooraf gegaan. Maar de waarde van deze voorstellen mag ook niet geminimaliseerd worden: indien ze worden uitgevoerd krijgen we wel degelijk een andere justitie, steviger verankerd in de maatschappij. Indien justitie haar geloofwaardigheid wil verhogen, zal ze deze weg verder moeten volgen: haar isolement verder verlaten en vanuit haar onafhankelijkheid responsief zijn. Ik denk dat we met OP.RECHT.MECHELEN. een prachtig voorbeeld van een dergelijke aanpak hebben gerealiseerd, dat vooral in zijn open en participatieve manier van werken navolging moet krijgen.

Dit Groenboek is een duidelijke oproep aan de betrokken ministers, de korpschefs, de colleges van zetel en openbaar ministerie, de OVB, de FOD Justitie en de academische wereld om deze 15 voorstellen, krachtvoer voor een toekomstige, vitale justitie, te vertalen in hun respectieve beleid.

Het stadsfestival OP.RECHT.MECHELEN. bood een kader voor dit uniek initiatief. Het is ongezien dat justitie zich openstelt op een dergelijke schaal en de hand reikt naar de partners in de brede keten van justitie om in gesprek te gaan over de werking en de toekomst van justitie.”

De digitale versie van dit Groenboek kan u hier downloaden.

Bekijk hier de volledige versie van de toespraak van Bart Willocx, voorzitter van de vzw 400 vinden waarin de voorstellen ook kort worden toegelicht en gelinkt worden aan het festival.

Indien u een gedrukt exemplaar van het Groenboek wenst te ontvangen, kan u contact opnemen met Mark Jespers (mark.jespers@just.fgov.be), zolang de voorraad strekt.