Terugblik 12 mei 2022

Na eerder uitstel vanwege de pandemie ging op donderdag 12 mei 2022 de Derde Dag van de rechtsstaat door in de Stadsschouwburg van Mechelen.

Naar goeder trouw leidde Guide Wevers de avond in goede banen.

Bart Willocx, Voorzitter van de vzw 400,  verwelkomde een uitverkochte zaal.

Sofie Demeyer ging in gesprek met X, voorheen een hoge magistraat in het land van herkomst dewelke politiek asiel kreeg in ons land. Dagelijks ervaart hij met zijn familie nog wat het betekent dat een rechtsstaat wordt uitgehold. Een interview in De Standaard vindt u hier.

Prof. dr. Herman van Goethem, historicus, jurist en rector van de UAntwerpen, trok lessen uit het verleden voor de rechtsstaat en nu.

Ilja Leonard Pfeijffer, Nederlands dichter, classicus en schrijver, vatte in zijn boek Grand Hotel Europa de tijdsgeest. Zijn literair stof doet ons nadenken. De verkorte versie van zijn lezing (gepubliceerd in De Standaard van 14 mei 2022) zal u hier terugvinden.

Het niet ingekorte afscheidswoord van ondervoorzitter Ludo Kools leest u hier nog eens na.

Het conservatorium van Mechelen verzorgde de muzikale omlijsting.

Een organisatie van VZW 400

In samenwerking met :

Partners:

STUDIEKRING
NOTARIAAT
MECHELEN

Met steun van :


Wenst u ook te ondersteunen? Neem dan contact op met bie@b-net.be