Inschrijving 26 maart 2024

  Dag van de Rechtsstaat

  Ik wens mij hierbij in te schrijven voor de Dag van de Rechtsstaat op dinsdag 26 maart 2024 en kom in aanmerking voor een tussenkomst via het IGO.

  (Het IGO verleent tussenkomst voor de magistraten, de magistraten in opleiding en de personeelsleden van de rechterlijke orde, op voorwaarde van effectieve aanwezigheid.
  Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het IGO de eventuele kosten niet ten laste.
  Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.
  De inschrijvingskosten van de plaatsvervangende rechters/raadsheren worden NIET ten laste genomen door het IGO.)

  vzw 400
  Bart Willocx, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, voorzitter
  Ludo Kools, gewezen stafhouder, ondervoorzitter
  Paul Lenaerts, ere-procureur des Konings, secretaris
  De vzw 400 heeft haar maatschappelijke zetel in het gerechtshof van Mechelen
  KBO 0534.752.585

  Kom je niet in aanmerking voor de tussenkomst van IGO?
  Koop HIER je ticket (via UIT in Mechelen).