Inschrijving

Dag van de Rechtsstaat - 16 november 2021

Stadsschouwburg Mechelen
Keizerstraat 3 2800 Mechelen
De stadsschouwburg is makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer.
Er bevindt zich een ondergrondse parking onder de Veemarkt.

Ik wens mij hierbij in te schrijven voor de Dag van de Rechtsstaat op 16 november 2021 en betaal 35 euro op bankrekeningnummer IBAN BE 05 3631 2741 3075 van vzw 400 met vermelding van "DVRS - 16 november, uw naam en functie".

De OVB kent hiervoor twee punten toe.

Het IGO verleent tussenkomst voor magistraten en medewerkers van justitie.
Ik heb recht op tussenkomst van het IGO : NEENJA
Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

De Raad van State neemt de inschrijvingskosten van hun magistraten voor haar rekening.
Ik heb recht op de tussenkomst van de Raad van State : NEENJA

vzw 400
Bart Willocx, voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, voorzitter
Ludo Kools, gewezen stafhouder, ondervoorzitter
Paul Lenaerts, ere-procureur des Konings, secretaris
De vzw 400 heeft haar maatschappelijke zetel in het gerechtshof van Mechelen

In samenwerking met :

Partners:

Met steun van :


Wenst u ook te ondersteunen? Neem dan contact op met bie@b-net.be